søndag, november 30, 2008

Den indre hagen

Er dette en forfatter det er verdt å lytte til?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Et intervju fra Dagen 2. desember 2008 med Per Mases.

Det är svårt att mäta nyandlighetens ekonomiska omfattning. Men vi har kunnat konstatera, genom vår opinionsundersökning och de intervjuer vi gjort i den här serien, att new age har förändrat kristendomen. I dag avslutar vi serien - men inbjuder läsarna till debatt i ämnet. -Vi vill hjälpa människor att komma rätt, säger Per Mases, präst och föreståndare för Stiftelsen Berget. På Meditationsgården i Rättvik leder han en omfattande öppen verksamhet med bland annat meditation på kristen grund som når många andligt sökande människor.


Nyandlighet
(del 9 av 9)
Per Mases sticker inte under stol med att han är präst och har en kristen tro. Han tycker att kyrkan behöver bli tydligare och att den har gått för långt i sin anpassning till det sekulariserade samhället. Själv blev han helt enkelt dödsförskräckt när den förre ärkebiskopen svävade på målet när det gällde Jesu gudom.

På sin hemsida anger Meditationsgården att nyckelbegreppen för verksamheten är enheten kropp-själ-ande, sökande samtal och begrundan. Och tillvarons djupare dimensioner, som alla människor söker efter.
Enligt Per Mases är den kristna miljön i stiftelsen Bergets verksamhet helt avgörande. Arbetet har enligt honom en klar kristen identitet där den centrala gemenskapen består av en kristen kommunitet med för tillfället nio medlemmar, sex från Svenska kyrkan och tre från romersk-katolska kyrkan. Men i verksamheten deltar också en rad frivilliga medarbetare, i den ekumeniska gemenskapen ingår också flera frikyrkliga.
Verksamheten har två delar. Den ena delen utgörs av en retreatgård med ett ständigt pågående gudstjänstliv, med mässor, bibelmeditationer, tidegärdsböner etcetera. Den andra delen av en meditationsgård som är öppen för alla människor.
-Vi samverkar med olika rörelser, men har det kravet att den som leder kurser ska vara kristen. Vårt syfte är nämligen att hjälpa människor att få en relation till Gud. Faktum är att många kursdeltagare också har kommit till tro.
2007 hade stiftelsen 8 000 gästdygn och 11 300 kommunikanter i mässan.

-I vår meditation hämtar vi erfarenheter från Asien och buddhistisk tradition, så kallad zenmeditation, men det märkliga är att den tidiga kyrkan använde samma sätt att meditera. På det sättet kan vi hjälpa människor, som annars är blockerade för hjälp från kristet håll, till att kunna be och att hitta vägen till den heliga mässan.
Per Mases markerar att det är skillnad mellan vanlig yoga och meditation och den kristna mystikens meditation. Yoga kan handla om mycket, både nyttigt och skadligt, men i den kristet grundade meditationen handlar det om att reflektera inför Guds ord i en ordlös bön, säger han.
På frågan om fler skillnader och likheter mellan buddhistisk meditation och kristen mystik svarar Per Mases:
-För det första har ju vi människor samma slags kropp, oavsett om vi är buddhister eller kristna. En annan likhet är att i zenmeditation är kroppshållningen viktig, detta att sitta anatomiskt riktigt för att uppleva stillhet. Skillnaderna består bland annat i att enligt buddhistisk meditation är målet att uppnå nirvana, men vårt mål är att komma till Gud, att i hjärtats renhet se Honom.

Med den kristna tron på inkarnationens under och synen på kroppen som den helige Andes tempel följer enligt Per Mases med självklarhet en respekt för kroppen. Men han kan inte säga att Bibeln ger några direkta anvisningar om kroppshållningens betydelse när man söker andliga erfarenheter. Paulus talar visserligen om att han böjer knä inför Fadern, och i zenmeditation sitter man med böjda knän med fötterna vilande på det motsatta benets lår, men drar ändå inga slutsatser av det. Vi får helt enkelt experimentera oss fram till det bästa sättet, säger han.
- Men enligt sjukgymnaster jag samarbetat med är den kroppshållning vi tillämpar väldigt naturlig, och den som ett barn har.
I ett av programmen på Meditationsgården talas om att vandra "vägen in i vårt ofördärvade centrum". Hur väl stämmer ett sådant påstående med kyrkans lära om människans av synden fördärvade natur?
-Utgångspunkten är Bibelns skapelseberättelse, hur Gud skapade människan till sin avbild. Kristus återskapar oss till det som vi skulle kunna kalla vårt ofördärvade centrum. Men till detta kommer man inte utan en tillit uppåt, till det Han gjort för oss.
Samtidigt betonar Per Mases att han naturligtvis inte blundar för eller på något sätt förnekar syndens skadeverkningar. Varje mässa börjar med syndabekännelsen och vårt behov av rening, och han delar oron över att man även i kyrkan börjat släta över människans behov av frälsning från synden och att det bara är genom Kristus som människan kan återfinna sig själv och det goda Gud skapat oss till.
- Men jag tror att den helige Ande verkar i hela mänskligheten, och samtidigt som jag kan instämma i kritiken mot kyrkan - att den många gånger tycks ha förlorat sitt salt - är det viktigt för oss alla att känna igen det andliga sökandet och att möta människor med respekt.

Att verksamheten på stiftelsen Berget blir misstänkliggjord eller kritiserad för att vara inspirerad av nyandligheten upplever Per Mases som orättvist. Vill ingenting hellre än att människor ska dras mot Jesus Kristus.
- Fast att möta kritik från människor som har en tillit till Guds ord är egentligen bara uppfriskande. Min upplevelse är att då människor kommit till oss har det inte varit svårt att finna varandra i en verklig gemenskap, även om vi på vissa punkter kan ha olika meningar. Men troheten mot Kristus sviker vi aldrig.
Att med zenmeditationens teknik "sätta sig till inre stillhet" är enligt Per Mases inte målet, utan en hjälp. Men man måste börja där människor är, precis som Jesus gjorde. Han började ofta med det fysiska genom att bota de sjuka, säger han.

-Vid meditationen kommer det fram olika saker, det som gjort människor illa, det som gjort att människor kommit fel. Det ger sedan, vid enskilda samlingar, möjlighet för dialog och samtal på ett fysiskt och psykiskt plan. Vid sådana samtal får jag som präst också många gånger förtroenden då människor tar upp existentiella frågor. Då kan jag berätta om min personliga tro, och på den vägen har många tidigare "newagare" förstått att den kristna mystikens väg är oerhört mycket mer värdefull än allt annat de varit med om.

kollega

My Corner sa...

Den kommentaren virket innviklet på meg med en ganske middelmådig hjernekapasitet. Hvorfor denne kristne zenmeditasjonen? Derfor bøyer jeg min knær sa Paulus - så enkelt er det!
Men nå skal jeg lese boka - har bestillt den