søndag, desember 07, 2008

Klar tale er fint

I en viss forgrening i bloggverdene pågår det nå en intensiv aktivitet fra flere hold, der spørsmål reises og svar gis. I denne sammenhengen har jeg noen særdeles gode råd å komme med. For å unngå undring og overdreven spekulasjon, er det noen ganger lurt å tale klarspråk. Ikke svammel og røyklegging som gir næring til ofte mange overdrevne spekulasjoner. Det gjelder både i politisk liv og kirkelig virke. For å sammenfatte dette særdeles opplysende innlegget, vil jeg si som overskriften så klart og tydelig uttrykker det hele: klar tale er fint.

Hva er det jeg forsøker å si? Det får du greie på om du leser mellom linjene... m.a.o - klar tale.

Ingen kommentarer: