tirsdag, april 08, 2008

Hva kjennetegner antisemittismen?

Jeg har skrevet noen lenge innlegg om dette tidligere på denne blogg. Men gjør her en liten oversikt over hva som kjennetegner antisemittismen.



Et særlig kjennetegn ved antisemittismen er at jødene kollektivt som rase, nasjon eller som sosialt definert gruppe tillegges uforanderlige egenskaper.


Det har vært vanlig å skille mellom et kristent og et sekulært begrunnet jødehat. Det sekulære jødehatet kan være ideologisk, nasjonalistisk eller rasistisk begrunnet.

Den kristne varianten, at jødene var skyld i Jesu død på korset, er fortsatt levende i mange kristne miljøer i Øst-Europa, men stort sett blitt avleggs i vår tid Vest-Europa.


Antisemittismens historie har etter annen verdenskrig særlig vært knyttet opp mot staten Israels fremferd overfor palestinerne, mistenkeliggjøring av jødenes egen understreking av det unike ved Holocaust i menneskehetens historie og enkelte historikeres forsøk på å underkjenne dødsleirenes eksistens.



I følge EUMC-rapporten som kom for noen år siden, er antisemittismen i Europa økende.

1 kommentar:

Anonym sa...

ma sjekke:)