mandag, april 07, 2008

NRK og deres framstilling av jødene

Om man følger NRKs rapporteringer fra Israel og Midtøsten, kan man få et inntrykk av at jødene uten grunn oppretter veisperringer og murer. Dette kan gi et inntrykk av at jødenes motiv er ondskap - og følgelig vil dette øke jødehatet. Slike anlegg ble ikke tatt i bruk før etter at PLO kom til området og den nå årelange terroren økte betraktelig. Dette bør NRK også ta med i rapporteringen.

I følge Senter mot antisemittisme er over 1.700 jøder drept siden Oslo-avtalen.

5 kommentarer:

Dag sa...

Nå følger ikke jeg nyhetene på NRK, så jeg trenger en presisering. Rapporterer NRK at jødene oppretter veisperrer eller Israel? Det er jo ikke helt det samme.

Benedictus sa...

Det er ikke helt det samme! Og det er viktig å ikke blande disse i debatten - Men begrepene blandes ,dessverre - også i NRKs repotasjer. (hvordan får du til kursiv i kommentarfunksjonen?) Reporterne kan være "flinke" og rette kritikken mot Israel, men det hender dette blandes med såkalt mikrofon-journalistikk der intervjuobjektenes uttalelser verken kommenteres eller kritiseres. (Et eksempel hentet fra Senter mot Antisemittisme):Før jul beskrev en araber (i et intervju med NRK) jøder i Israel som "fascister og nazister"... uttalelsen ble ikke etterfulgt av korrektiv eller avstandstakende...d

Jadda: Her litt klipp og lim fra et tidligere innlegg:

Etterkrigstiden oppviser en generell positiv holdning mot Israel, spesielt fram til seksdagers krigen i 1967. Denne positiviteten har blant annet årsak i den skyldproblematikken som fulgte Tilintetgjørelsen, og som rådde i Vest-Europa. 1967 blir sett på som et brytningspunkt i den vesteuropeiske antisemittismen. Krigens konsekvenser skapte spørsmålstegn hos visse opiniopner, og Israel ble av mange betegnet som en okkupasjonsmakt som utøvet vold mot palestinerne. Skyldproblematikkens konsekvens i dette var at de opinioner som på grunn av samvittighetsoverbevisning hadde støttet Israel og jødene etter den andre verdenskrig, nå kunne bli kvitt følelsen av skyld ved å stemple Israel som bøddel og palestinerne som offer. Disse forandringene skjedde i tillegg til at det politiske landskapet i vestverden gjennomgikk store forandringer. Bildet forandres hele tiden, men i store drag er dette utgangspunktet for dagens situasjon.

Benedictus sa...

...og det er denne sammenblandingen som jeg mener er med å påvirke det inntrykket man får av jødene - dessverre. (Se EUMC-rapporten som kom for noen år siden)

Dag sa...

Godt poeng! Det hjelper ikke så mye at reporterne er korrekte hvis de andre som uttaler seg blander begrepene.

Dag sa...

Man lager kursiv ved å bruke <i>rundt teksten</i>. Og <b>gir fet skrift</b>.